O projekcie

Raport końcowy z realizacji projektu

Broszura o projekcie

Artykuł

Tytuł: Likwidacja barier migracyjnych w zlewni Wisłoki oraz częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków

Autor: Piotr Sobieszczyk

Wydawnictwo: Przegląd Przyrodniczy, XXVIII, 4 (2017): 170-192

Rollup-y o projekcie

Plakat o projekcie

Poster