Jedlicze – rzeka Jasiołka

Budowa przepławki dla ryb w formie rampy kamiennej

Lokalizacja
Rzeka: Jasiołka – km 19+100
Gmina: Jedlicze
Miejscowość: Jedlicze
Planowany termin rozpoczęcia
II kwartał 2019
Planowany termin zakończenia
IV kwartał 2019
Przewidywany koszt
1 554 061 zł

Dlaczego ingerujemy w rzekę?

Istniejący próg betonowy został wykonany w celu ujęcia wody dla Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Zezwolenie na pobór wody powierzchniowej do celów przemysłowych i socjalno-bytowych wydał Marszałek Województwa Podkarpackiego, który określił warunki poboru: piętrzenie za pomocą stopnia do wysokości 0,5 m, woda pobierana z ujęcia dennego składającego się z sześciu studni czerpalnych, z zachowaniem przepływu nienaruszalnego.

Źródło: www.google.com/maps

Modernizowany obiekt

Modernizowany obiekt (próg) piętrzy wodę na wysokość ok. 0,5 m, grubość korony wynosi 0,3 m, a szerokość progu ok. 21 m. Prawy brzeg powyżej progu został umocniony płytami betonowymi w spadku 1:2 na długości ok. 17 m. Lewy brzeg jest umocniony murem oporowym o kształcie schodkowym na długości ok. 67 m. Koryto przy brzegach jest umocnione małymi kamieniami wtopionymi w beton. To umocnienie jest obecnie mocno zniszczone.

Źródło: www.google.com/maps

Betonowy próg nie został wyposażony w urządzenia służące migracji ryb. Teoretycznie tworzy on barierę o wysokości ok. 0,5 m, ale z powodu erozji poniżej rzeczywisty próg ma wysokość około 1 m, co powoduje, że praktycznie żadne organizmy wodne nie są w stanie go pokonać.

Planowana inwestycja

Inwestycja obejmuje budowę przepławki dla ryb oraz przebudowę istniejącego progu piętrzącego polegającą na wycięciu otworu w przelewie. Przepławka dla ryb będzie miała postać rampy kamiennej (pochylni) składającej się z nieregularnie rozmieszczonych głazów o różnych wymiarach, w tym również wielkogabarytowych. Głazy spowodują podpiętrzenie wody oraz zmniejszenie prędkości przepływu, tworząc dogodne warunki migracji organizmów wodnych. W końcowej części zaprojektowano nieckę wypadową zakończoną gurtem z głazów narzutowych.

W centralnej części przepławki zostanie stworzone tzw. koryto małej wody koncentrujące przepływy przy niskich stanach. W końcowej jej części wykonane zostaną gurty kamienne na całej szerokości koryta zapewniając stabilizację przepławki. Przestrzenie między głazami wypełni klinowany narzut kamienny.

Projekt przepławki (WTU Sp. z o.o.)

Brzegi na długości przepławki ubezpieczone zostaną narzutem kamiennym zatopionym w betonie, co zapewni ich stabilność przy wysokich przepływach.

Wlot do przepławki tworzyć będzie przelew wycięty w istniejącym progu betonowym. Zaprojektowano nieregularny kształt przelewu w celu koncentracji niskich przepływów.

Realizacja – zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji dokonano niewielkich korekt projektu. Dotyczyły one:

  • zamiany płyty żelbetowej na pogrubiony kamienny pancerz dna, ograniczony pionowymi ścianami kamiennymi i układany na dwukierunkowej geosiatce w obsypce rumoszem skalnym,
  • zakończeniu ubezpieczenia wypadu przepławki ze spadkiem zapadającym pod dno rzeki,
  • zmiany usytuowania głazów w centralnej części przepławki,
  • zwiększenia liczby głazów kamiennych (granitowych) wielkogabarytowych w dnie płyty dennej,
  • zwiększenia grubości ubezpieczenia narzutem kamiennym dna oraz skarp.

Etapy realizacji

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji.

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Październik 2019

Listopad 2019

Budowa przepławki zakończona

Czerwiec 2020 – przepławka w czasie wezbrania

widok w dół przepławki

Październik 2020