Dębica – rzeka Wisłoka

Modernizacja istniejącej przepławki komorowej wraz z budową kamiennej rampy

Lokalizacja
Rzeka: Wisłoka – km 56+180
Gmina: Dębica
Miejscowość: Dębica
Planowany termin rozpoczęcia
IV kwartał 2019
Planowany termin zakończenia
IV kwartał 2020
Przewidywany koszt
1 628 885 zł

Dlaczego ingerujemy w rzekę?

W km 56+180 rzeki Wisłoki w Dębicy zlokalizowane jest ujęcie wody dla potrzeb zakładu przemysłowego Firma Oponiarska S.A. Poziom wody na ujęciu stabilizuje podwójny stopień wodny zlokalizowany poniżej ujęcia. Istniejąca obecnie przepławka dla ryb, ze względu na zmiany jakie zaszły w korycie jest nieskuteczna.

image
Źródło: www.google.com/maps

Modernizowany obiekt

Podwójny stopień piętrzący wodę do wysokości 2,2 m (rzędna 182,00 m n.p.m.) ma około 100 m szerokości. Górny stopień wykonany jest betonu, dno powyżej stopnia umocniono płytami o wymiarach 2,0 x 1,0 x 0,3 m, wykonanymi z tego samego materiału. Przy prawym brzegu usytuowane są 3 betonowe filary. Drugi stopień, zlokalizowany ponad 11 m poniżej, wykonany został ze ścianki typu Larsen. Grubość korony wynosi 1,7 m. Dno poniżej umocniono koszami gabionowymi o wymiarach 2,0 x 1,0 x 1,0 m na długości 16 m. Obiekt zakończony jest narzutem kamiennym o szerokości 1 m i gabionami na długości 4 m.

stopien_debica_pop

Ze względu na znaczącą różnicę poziomów górnej i dolnej wody na prawym brzegu wybudowano prawie czterdziestometrową przepławkę dla ryb składającą się z 6 komór. Różnica poziomów między komorami wynosi ok. 20 cm, a szerokość otworów przesmykowych 60 cm. Przepławka przestała działać, gdy ze względu na erozję poniżej stopni wykonano próg ze ścianki szczelnej typu Larsen, który odciął dostęp do przepławki rybom i innym organizmom. Doprowadziło to do przerwania korytarza migracyjnego na tym odcinku Wisłoki.

Planowana inwestycja

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej przepławki komorowej oraz dobudowanie do niej przy prawym brzegu, poniżej istniejącego drugiego stopnia, rampy kamiennej (w km 56+160).

Przebudowa istniejącej przepławki zakłada adaptację 6 komór, poszerzenie i obniżenie dna szczelin. Dodatkowo, planuje się niwelację dna oraz wykształcenie stałego spadku dna 2,29% na całej długości przepławki. Na wlocie do przepławki wykonana zostanie rampa kamienna o nachyleniu 1:8. Wlot do przepławki od strony wody górnej wykonany zostanie w postaci rampy żelbetowej z okładziną kamienną. Projektowana rampa kamienna wykonana będzie na planie ćwiartki koła o promieniu 40 m i nachyleniu 1:20 z dwoma przepławkami z regularnie rozmieszczonymi ryglami w formie szachownicy. Nachylenie rampy wynika z ukształtowania terenu oraz wkomponowania w układ przestrzenny. W celu umożliwienia migracji ryb ze wszystkich obszarów koryta rzeki poniżej progu niezbędne jest zaprojektowanie w korpusie rampy dwóch niezależnych wejść do przepławek koncentrujących większą część wody podczas przepływów „niżówkowych”. Zaprojektowano dwa kanały przepławki: w rampie kamiennej przy brzegu prawym oraz w rampie kamiennej skierowanej do osi rzeki.

projekt_Debica_pop
Rsunek techniczny przepławki w Dębicy (WTU Sp. z o.o.)

Wlot kanału przepławki skierowanej do osi rzeki od strony wody dolnej, jest zlokalizowany tuż poniżej drugiego stopnia, w ten sposób ryby wabione wartkim nurtem wpłyną do kanału przepławki. Wlot drugiego kanału przepławki przy brzegu prawym od strony wody dolnej swoim zasięgiem obejmuje pozostały fragment koryta rzeki.

symulacja_Debica
Wizualizacja przepławki (WTU Sp. z o.o.)

W celu rozproszenia energii wody przelewającej się przez istniejący próg i zabezpieczenia przed krą lodową projektowanej rampy kamiennej i przepławki skierowanej w kierunku osi rzeki zaprojektowano płytę żelbetową wraz z żelbetowymi szykanami.

Etapy realizacji

Sierpień 2019

Stan przed budową przepławki

Luty 2020

Początkowy etap prac

Maj 2020

Wnętrze przepławki technicznej

Czerwiec 2020 – przepławka w czasie wezbrania

Wrzesień 2020

Przepławka techniczna w trakcie modernizacji

wlot od strony wody górnej
wlot od strony wody dolnej

Październik 2020 (prace zakończone)

Luty 2021

Kwiecień 2021

Kwiecień 2021. Monitoring skuteczności przepławki – odłowy i znakowanie ryb

Czerwiec 2021 – wymiana akumulatora do skanera i czyszczenie przepławki

Wrzesień 2021

fot. ZBE
fot. ZBE