Przewodniki

Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych
wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania

Przewodnik dla inwestorów realizujących projekty w zakresie prac utrzymaniowych i robót hydrotechnicznych stanowiący źródło wiedzy i narzędzie do promowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego oraz oszczędnego gospodarowania zasobami środowiska.

Autorzy: zespół pod kierunkiem Ilony Biedroń Anna Dubel, Mateusz Grygoruk, Paweł Pawlaczyk, Paweł Prus, Krzysztof Wybraniec
Wydawca: MGGP Kraków
Rok wydania: 2018
Opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Dobre praktyki utrzymania rzek

Celem tej publikacji jest promowanie zrównoważonego podejścia do gospodarowania rzekami oraz dobrych praktyk i zasad umożliwiających utrzymanie rzek w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania podejmowanych prac utrzymaniowych na środowisko oraz ograniczający koszty utrzymania rzek.

Autorzy: Paweł Prus, Zbigniew Popek, Paweł Pawlaczyk
Rok wydania: 2018
Wydawca: WWF

Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków – praktyczny podręcznik

Podręcznik zawiera zbiór zrealizowanych i sprawdzonych pod względem skuteczności przedsięwzięć takich, jak: odtwarzanie meandrów, tworzenie siedlisk podmokłych, rozwiązania techniczne w zakresie umocnień brzegów i dna potoków, budowy mostów, brodów, bystrotoków, deflektorów nurtu i wielu innych.

Wydawca: Polska Zielona Sieć
Rok wydania: 2006

Tłumaczenie angielskiego poradnika pt. Manual of River Restoration Techniques wydanego przez The River Restoration Centre, Anglia.