Projekt „Przywracamy Białą przyrodzie i ludziom”

Oryginalny tytuł projektu brzmi: „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki”.

Projekt ma na celu przywrócenie Białej Tarnowskiej stanu umożliwiającego życie i rozwój ryb wędrownych oraz innych organizmów, przy równoczesnej poprawie ochrony przed powodzią.

Najważniejsze działania w projekcie skupiają się na likwidowaniu barier migracyjnych dla ryb w piętnastu lokalizacjach (w gminach Bobowa, Grybów, Uście Gorlickie) oraz realizacji budowli stymulujących rozwój korytarza swobodnej migracji rzeki o łącznej długości 80 km. Dodatkowo, w niektórych miejscach podjęte zostaną działania zwiększające bezpieczeństwo powodziowe oraz działania modernizacyjne ujęć wody.

Fot. arch. PGW Wody Polskie – RZGW w Krakowie. Przepławka w Bobowej

Niezwykle obiecujące są działania stymulujące rozwój korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej. Ich celem jest inicjowanie procesów zwiększających szerokość i pojemność koryta, tworzących terasy zalewowe w celu zwiększenia naturalnej retencji dolinowej. Poprawi to zdolność rzeki do radzenia sobie z wysokimi stanami wód w czasie powodzi.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity jego koszt wynosi 39 348 856,33 zł, źródłami finansowania są Fundusz Spójności Unii Europejskiej (33 446 527,88 zł) i budżet państwa (5 902 328,45 zł).

Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.