Światowy Dzień Wędrówek Ryb

Światowy Dzień Wędrówek Ryb to święto, którego celem jest wzmocnienie świadomości ludzi i zwrócenie ich uwagi na znaczenie w naszym życiu rzek otwartych, w których ryby mogą swobodnie wędrować w górę i w dół rzeki szukając odpowiednich miejsc do życia. Formy, w jakich obchodzi się to święto są najróżniejsze – są to: wykłady, happeningi i promocje w centrach miast, zajęcia w szkołach i na uczelniach, specjalne programy w muzeach, protesty i wspólne obserwowanie ryb i rzek w naturze. Opis kilku planowanych zdarzeń znajduje się w tekście na ten temat – tutaj.

Dwa lata temu z okazji Światowego Dnia Wędrówek Ryb odbyło się ponad 570 takich wydarzeń w 63 krajach na świecie. W ich przygotowaniu i przeprowadzeniu uczestniczyło 3000 organizacji i instytucji angażując bezpośrednio 200 tysiące ludzi. Audytorium w mediach społecznościowych było jeszcze większe – szacuje się go na poziomie 50 mln osób.

Święto jest obchodzone od 2013 roku, a jego promotorami są nie tylko organizacje przyrodnicze, wędkarskie i środowiskowe, ale również amerykańska Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA), Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych (US Army Corp of Engineers), amerykańska Agencja Badań Geologicznych (USGS), holenderskie Ministerstwa: Rolnictwa, Środowiska i Żywności oraz Infrastruktury i Gospodarki Wodnej i wiele innych instytucji rządowych z całego świata.