Monitoring przepławek

W ramach projektu wykonany zostanie także monitoring efektywności wykonanych urządzeń służących migracji ryb przy likwidowanych stopniach, który będzie polegał na zebraniu informacji o zachowaniu się ryb w ich pobliżu – o liczbie przejść oraz możliwych opóźnieniach w migracji.

Skuteczność działania przepławek określana jest dwoma parametrami:

  • stosunkiem liczby ryb danego gatunku pokonujących przeszkodę do wszystkich ryb usiłujących ją pokonać (procent),
  • opóźnieniem, tzn. długością czasu zużytego na pokonanie przeszkody (godziny, doby).

Dla określenia stopnia skuteczności wykonanych przepławek przeprowadzone zostaną obserwacje z wykorzystaniem różnych metod badania migracji ryb:

Obserwacje migracji ryb przy zastosowaniu automatycznego licznika (skanera) na przepławce w miejscowości Mokrzec. Zbierane będą dane o ilości migrujących ryb, następnie zostaną wykonane wykresy czasowe z rozróżnieniem kierunku wędrówki w odniesieniu do wielkości ryb oraz wykresy obrazujące dobowy wzór migracji z rozróżnieniem kierunku wędrówki.

Znakowanie ryb znaczkami PIT oraz wykorzystanie przenośnego systemu PIT tag do rejestracji wędrówek ryb. Rejestracja będzie wykonana w terminach dostosowanych do kalendarza fenologicznego migracji ryb tarłowych i żerowiskowych występujących w zlewni Wisłoki. Dla pojedynczej przepławki przewiduje się próbę badawczą o wielkości 1000 szt.

Znakowanie ryb nadajnikami radiowymi i/lub akustycznymi oraz wykorzystanie telemetrii radiowej lub akustycznej. Rejestracja będzie wykonana w terminach dostosowanych do kalendarza fenologicznego. Minimalna próba badawcza dla pojedynczej przepławki wynosi 30 szt.

Połowy ryb narzędziami pułapkowymi. Sposób i termin badań powinien umożliwiać pozyskanie danych dotyczących liczebności i struktury gatunkowej ryb przekraczających budowlę i podążających w górę rzeki. Łączny czas ekspozycji pułapki przy przepławce powinien wynosić przynajmniej 3 doby.

Wywiad z prof. dr hab. Romanem Żurkiem na temat metod badania efektywności przepławek.

Monitoring efektywności przepławek na Ropie

W kwietniu i na początku maja 2020 roku odłowiono około 60 ryb w Ropie, wszczepiono im akustyczne implanty i wypuszczono do rzeki poniżej każdej z trzech przepławek (Ropica Polska, Gorlice I i Gorlice II), instalując też powyżej hydrofony do rejestracji migracji ryb. Po dwóch miesiącach (9 czerwca) sprawdzono rejestratory w hydrofonach i okazało się, że odnotowały one około 20 z oznakowanych ryb. Hydrofony zostały wydobyte z rzeki 30 czerwca. Na bieżąco o znakowaniu ryb i wstępnych wynikach monitoringu informowaliśmy na fb. Po analizie zapisów opublikujemy ich wyniki. Wcześniej (sierpień 2019) oznakowano pewną liczbę ryb plastikowymi znacznikami z numerem telefonu. Jedna z ryb (świnka) została ponownie odłowiona przy okazji wszczepiania implantów – też taki dostała.

Znakowanie ryb

świnka ze znacznikiem odłowiona ponownie

Kontrola hydrofonu powyżej przepławki Gorlice I

Kontrola hydrofonu powyżej przepławki Gorlice II

Kontrola hydrofonu powyżej przepławki w Ropicy Polskiej

Wydobycie hydrofonów po pomiarach 30 czerwca 2020