Uczestnicy panelu dyskusyjnego – Co możemy wspólnie zrobić dla ryb?

Perspektywy i problemy odtwarzania ciągłości rzek. Co możemy zrobić wspólnie dla ryb? To temat webinarium organizowanego 23 października o godzinie 11 z okazji Światowego Dnia Wędrówek Ryb obchodzonego pod koniec tygodnia w 66 krajach w ramach ponad 300 imprez. Organizuje go Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 23 października o godzinie 11.  Druga część spotkania to panel dyskusyjny, w którym przedstawiciele samorządów, inwestora, Polskiego Związku Wędkarskiego, edukatorów i naukowców będą próbowali odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Program spotkania można znaleźć na stronach: wislokabezbarier.com i biala-tarnowska.com.

Poniżej przedstawiamy sylwetki panelistów

Leszek Książek

dr hab. inż., prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ekspert z zakresu ochrony i kształtowania środowiska z ponad 25-letnim doświadczeniem badawczo-dydaktycznym. Jego doświadczenie obejmuje zagadnienia z zakresu hydrauliki i stabilności koryt rzecznych, ochrony przeciwpowodziowej, ekohydrauliki. Autor szeregu publikacji naukowych, ekspertyz i opinii, Członek Komitetu Gospodarki Wodnej i Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Zespołu ds. Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Maria Lignar

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożycielka i dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zrzeszającego 22 samorządy z województwa podkarpackiego i małopolskiego, inicjatorka i zarządzająca dużymi przedsięwzięciami z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej i odnawialnych źródeł energii, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych dotyczących ekologii i ochrony przyrody.

Wojciech Sanek

Mgr inż. leśnictwa, kwalifikowany przewodnik turystyczny, wieloletni dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Twórca scenariuszy ekspozycyjnych, laureat nagrody Złotego Podkowca za wkład w ochronę ostoi nietoperzy w Bukowcu oraz edukację dotyczącą nietoperzy, pomysłodawca i koordynator projektów z zakresu turystyki i kultury, autor artykułów przyrodniczych i turystycznych, publikacji „Zwierzęta Czerwonej Księgi Pogórza” oraz bajki „Papierowe skrzydła”. Pasjonat malarstwa techniką akwarelową, ojciec trójki dzieci.

Piotr Konieczny

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, z zamiłowania wędkarz i przyrodnik. W wędkarskich podróżach zwiedził prawie cały świat: od Skandynawii po Bałkany, od Nowej Zelandii po Colorado. Współtwórca największego polskiego łowiska ryb łososiowatych na Sanie, przewodnik wędkarski oraz czynny zawodnik, do niedawna startujący w mistrzostwach Europy i świata w wędkarstwie. Domator (jego żona twierdzi, że niepraktykujący).

Radosław Radoń

Wieloletni pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od 2018 r. z-ca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą. W swojej pracy przez lata zajmował się modelowaniem hydrodynamicznym i wyznaczaniem stref zalewowych. Doktorant na Uniwersytecie Rolniczym, tytuł przygotowywanej dysertacji doktorskiej to „Wpływ wybranych czynników antropopresji na zagrożenie powodziowe”. Koordynator działań związanych z wdrażaniem Dyrektywy powodziowej, współautor opracowania „Wytyczne do opracowywania map powodziowych”, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska (rok 2006), kierownik licznych kursów i szkoleń z zakresu zastosowania oprogramowania w hydrologii i inżynierii wodnej, współautor szeregu artykułów i publikacji z zakresu gospodarki wodnej.