Kontakt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106 (sekretariaty)
tel. 12 62 84-100 (centrala)
e-mail: wislokabezbarier@gmail.com

Kierownik Projektu: Piotr Sobieszczyk